Jeśli spokoju chcecie
Tylko w Gołuniu go znajdziecie
Woda, las, powietrze czyste,
Grzyby, ryby, jagody i zwierzęta „różniste”
Chociaż wygód 100% - wych nie posiadamy
Ale za to odpoczynek – murowany.

O nas
O nas
O nas
O nas
O nas
O nas